Qui som?


Màgic Món del Tren
C. Catalunya, 9
08507 Santa Eugènia de Berga
Barcelona
Osona
Espanya
Tlf. 938 835 130
Josep Arumí Bou, com a col·leccionista de trens Märklin des de fa més 27 anys he anat configurant, amb el temps, una important col·lecció de màquines i vagons d’escala HO (1/87) així com d’altres peces importants d’escala 1 (1/32).
Fins a l’actualitat en el baixos del meu habitatge tenia situades les vitrines amb una part de la col·lecció i dues maquetes HO. La més antiga, construïda fa 19 anys amb via M i en perfecte estat de conservació, recrea el món del ferrocarril de vapor. L’altre, de construcció més recent amb via K i C, recrea el ferrocarril actual de tracció elèctrica. (veure reportatges publicats en la revista especialitzada “Mas Tren” nº 8, 9 i 10 anys 2004 i 2005).
La il·lusió de la meva vida d’ampliar la col·lecció i de seguir treballant en el món del maquetisme ferroviari per a donar-lo a conèixer al públic en general i donada la importància que ha tingut i té el tren en la nostra societat i la tradició ferroviària de Catalunya m’ha portat a crear una empresa, el Màgic Món del Tren SCP, dedicada al món del tren en miniatura, amb una mostra de la col·lecció particular de trens i dues maquetes de grans dimensions de les escales abans esmentades.